Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Szanowni Państwo,

W dniu 26.01.2023 r. odbyło się spotkanie Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów p. Ludwikiem Rakowskim w sprawie powstałego problemu z parkowaniem wzdłuż ul. Resorowej w pasie, na którym przez lata stawiane były samochody.

Na ten moment Urząd Dzielnicy może rozpatrzyć opcję organizacji ruchu na pasie chodnika, o ile Spółdzielnia wydzieli część przyległego terenu zielonego. Czyli na wysokości budynków Sobieskiego 6 i 10 miałyby się znaleźć miejsca parkingowe.  

Na spotkaniu podkreślaliśmy, że dla Mieszkańców tych budynków jest to propozycja praktycznie nie do przyjęcia i zmieniłaby drastycznie charakter terenu z zielonego o funkcji rekreacyjnej w parkingi na kilkadziesiąt samochodów.

Dlatego wnosiliśmy o rozważenie drugiej opcji, czyli organizacji ruchu na tym pasie polegającej na utworzeniu strefy zamieszkania, w której mogliby poruszać się piesi i mogłyby parkować samochody zgodnie z przepisami. Urząd Dzielnicy ma podjąć także analizę tej opcji.

O dalszych możliwych krokach i ustaleniach będziemy Państwa informować.

                                                                                                                   Zarząd

                                                                                                                   SM Osiedle Wilanów

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że zakończony został remont loggii z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Marysieńki 19.

Remontem zgodnie z Planem Remontów na rok 2022 objęto 96 szt. loggii w 11 pionach od strony ul. Królowej Marysieńki.

Wykonawca prac firma: „MOBI2RENT Artur Szewczyk” wyłoniony został w wyniku przeprowadzonego przetargu otwartego. Przetarg przewidywał możliwość zaproponowania przez Wykonawcę modyfikacji rozwiązań projektowych pod warunkiem ich akceptacji przez KDM i projektanta. Wykonawca skorzystał z tej możliwości. W efekcie przyjęto zoptymalizowane rozwiązanie.

Uzgodniono harmonogram prac z podziałem na dwa etapy ich realizacji.

Rozpoczęcie prac nastąpiło w dniu 15.07.2022 r. Mieszkańcy byli informowani z wyprzedzeniem o terminach robót.

Prace na bieżąco nadzorował Inspektor Nadzoru zatrudniony na zlecenie wyłącznie do tej inwestycji.

Zgodnie z harmonogramem prac w uzgodnieniu z właścicielami mieszkań, udostępniano ogródki oraz zdemontowano schodki do ogródków, zabudowy loggii i kraty.

Prace zostały zakończone w terminie. Ostateczny odbiór prac nastąpił w dniu 22.12.2022 r. W trakcie odbiorów mieszkańcy oraz KDM wyrażali pozytywne opinie o jakości i sposobie prowadzonych prac oraz ich stałym nadzorze ze strony Inspektora Nadzoru i Pracowników Spółdzielni. Pozytywnie wyrażano się o poszerzeniu loggii o kilkanaście centymetrów ze względu na wysunięcie balustrady na zewnątrz oraz o dodatkowym doświetleniu lokalu poprzez zamontowanie szklanych, matowo – mlecznych balustrad.

Odtworzono także ogrodzenie ogródków z nowej siatki. Renowacje terenu po zapleczu budowy przewidziano na okres wiosenny przy sprzyjającej pogodzie.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 29.11.2022 r. dostawca energii cieplnej Veolia Energia Warszawa S.A. wprowadził nowe Taryfy dla ciepła, które zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  DRE.WRC.4210.37.2022.142.XXIII.RWy z dnia 10 listopada 2022 r.

Koszty ciepła i stawki opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzew ciepłej wody są niezależne od Spółdzielni.

Nowe taryfy niestety oznaczają podwyżki zaliczek opłat z tytułu centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody.

Po dokonaniu niezbędnych analiz Dział Księgowości przygotował stosowną korektę wysokości zaliczek opłat z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody od 01.01.2023 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu porównanie taryf Veolia Energia Warszawa S.A. w okresie od 01.10.2021 i od 01.01.2023.

L.p.

Nazwa składnika

Jedn. miary

 

01.10.2021

23% VAT

29.11.2022     z rekompensatą od 01.01.2023 - 23%VAT

% zmiany  01.10.2021-01.01.2023

1.

Cena za moc  cieplną zamówioną

Zł/MW m-c

5 383,33

6 120,60

13,69%

2.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Zł/MW m-c

4 165,41

4 803,88

15,32%

3.

Cena ciepła

Zł/GJ

45,53

84,75

86,14%

4.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Zł/GJ

15,24

17,54

15,09%

 

Razem cena za GJ

Zł/GJ

60,77

102,29

 

 

Jednocześnie podkreślamy, że spółdzielnia nie jest producentem energii cieplnej i nie ma żadnego wpływu na decyzję w zakresie wzrostu poziomu stawek określonych w taryfie. Spółdzielnia otrzymała zgodnie ze złożonym wnioskiem i obowiązującym prawem taryfę na dostawę ciepła z rekompensatą. To dostawca występuje o zmiany, a zatwierdza je Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Indywidualne zawiadomienia o nowych wysokościach opat zostały przekazane do Państwa skrzynek pocztowych, e-mailem lub na wskazany adres korespondencyjny zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Skład Rady Nadzorczej SM “Osiedle Wilanów” w kadencji na lata 2022 - 2025

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. 

 KROHSE Marta                    

 Przewodnicząca RN 

2.

 ZIĘTKIEWICZ Teresa                

 Z-ca Przewodniczącej RN

3.

 GOGOLEWSKA Agnieszka         

 Sekretarz

4.

 BOŃCZA-TOMASZEWSKI Zbigniew   

 Członek

5.

 CHRUŚCIEL Klaudia              

 Członek 

6.

 MYSZKO Marcin               

 Członek

7.

 NOWICKI Filip             

 Członek 

8.

 SIKORA-JANICKA Justyna               

 Członek 

9.

 WODZYŃSKI Waldemar       

 Członek 

Skład Komisji Statutowych Rady Nadzorczej

1. KOMISJA REWIZYJNA RN

Lp. 

Imię i nazwisko

Funkcja

1.  NOWICKI Filip  Przewodniczący
2.  BOŃCZA-TOMASZEWSKI Zbigniew   Członek
3.  CHRUŚCIEL Klaudia  Członek
4.   KROSHE Marta  Członek
5.   SIKORA-JANICKA Justyna  Członek
 

2. KOMISJA TECHNICZNA RN

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

 ZIĘTKIEWICZ Teresa

 Przewodnicząca 

2.

 GOGOLEWSKA Agnieszka

 Członek

3.

 MYSZKO Marcin

 Członek

4.

 WODZYŃSKI Waldemar

 Członek

 

3. KOMISJA SAMORZĄDOWA RN

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.  SIKORA-JANICKA Justyna  Przewodnicząca
2.  CHRUŚCIEL Klaudia  Członek
3.  KROSHE Marta  Członek
4.  NOWICKI Filip  Członek

 

komisja dodatkowa - KOMISJA ds. ZIELENI

(powołana 30.01.2023 r.)

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.  CHRUŚCIEL Klaudia  Przewodnicząca
2.  MYSZKO Marcin  Członek
3.  WODZYŃSKI Waldemar  Członek

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca czerwca 2022 r. nastąpiła zmiana
w technologii reemisji programów telewizji naziemnej polegającej na przejściu
ze standardu DVB-T na DVB-T2 HEVC 265.

Chcąc uchronić Państwa przed koniecznością kosztownej wymiany odbiornika lub zakupu dekodera, firma „KRAWARKON” Sp. z o.o.  obsługująca antenę instalacji zbiorczej dokonała transkodowania programów telewizji naziemnej do standardu umożliwiającego ich odbiór przez niemal wszystkie telewizory.

Zmianie uległa jakość przekazu oraz ilość programów. Wprowadzonych zostało 30 programów telewizyjnych w wersji cyfrowej DVBC (część programów HD) wg wykazu załączonego poniżej. Dotychczas było to 13 programów telewizyjnych w wersji analogowej.

W związku z powyższym od dnia 01.07.2022 r. ulega zmianie miesięczna opłata za obsługę instalacji z 5,40 zł na 7,56 zł.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl