Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na remont ścian zewnętrznych nadbudówki budynku wielorodzinnego przy ul. Nałęczowskiej 47 w Warszawie wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących.

Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie wysyłając e-mail do biura Spółdzielni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

Informacji o przetargu udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.
Składanie ofert  do dnia 11.03.2024r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2024r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

SM „Osiedle Wilanów” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na remont 57 szt. loggii z wymianą balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 4. 
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie wysyłając e-mail do biura Spółdzielni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

Informacji o przetargu udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert  do dnia 14.03.2024r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2024r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

SM „Osiedle Wilanów” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę zniszczonej nawierzchni przed budynkiem ul. Sobieskiego 10 w Warszawie
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie wysyłając e-mail do biura Spółdzielni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

Informacji o przetargu udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert  do dnia 15.03.2024r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2024r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

SM „Osiedle Wilanów” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji mokrych pionów w budynku ul. Goplańskiej 25 w Warszawie
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie wysyłając e-mail do biura Spółdzielni na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

Informacji o przetargu udziela Dział Techniczny pod nr tel. 22 842 11 87.

Składanie ofert  do dnia 18.03.2024r. do godz. 11.30 w sekretariacie Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2024r. o godz.12.00 w sali konferencyjnej Spółdzielni.

SM „Osiedle Wilanów” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Wilanów” ogłasza konkurs ofert z negocjacjami na zakup kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na rok 2024/2025

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie:

● UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

● UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

● UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA  MIENIA

● UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH

● UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Pożądane są oferty w II wariantach:

I. Oferta wg. specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Wilanów”.

II. Oferta z podziałem na każdą nieruchomość z uwzględnieniem wartości przedmiotowej budynków określonej w załącznik nr 2.

III. Oferta z okresem obowiązywania polisy ubezpieczeniowej zawierającej 3 warianty:

I – 1 roku

II -  2 lat

III – 3lat

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone są w materiałach, które zostaną przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Oferenta.

Oferta powinna być złożona w 2 zaklejonych kopertach zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona hasłem: Oferta na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” w Warszawie. Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą i adresem oferenta. Oferty należy składać w terminie do 27.02.2024 r. do godziny 11.30. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.02.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl